S O L I D N A F I R M A
logo
Strona Główna
O Firmie
Referencje
Kontakt
BIP

 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE

Nazwa : Miejski Kombinat budowlany

Forma prawna : przedsiębiorstwo państwowe pod zarządem komisarycznym

Adres: 02-223 Warszawa, ul. Wagonowa 17/29

Telefon.: (22) 846-62-66, Tel. Fax.: (22) 846-42-07

E-mail: sekretariat@mkbzachod.com.pl

 

KRS : 00000171740

Regon : 000145661

NIP : 525-000-29-71

PFRON : 01M0028G1

 

Miejski Kombinat Budowlany „Zachód” z obecną siedzibą w Warszawie ul. Wagonowa 17/29

(02-223 Warszawa) zostało powołane z dniem 01.01.1975r. Zarządzeniem Nr 21 Prezydenta

m.st. Warszawy w sprawie  utworzenia  przedsiębiorstwa państwowego wyodrębnionego

pod nazwą Miejski Kombinat Budowlany „Zachód”.