logo
Strona Główna
O Firmie
Referencje
Kontakt

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE
 

FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA:


Miejski Kombinat Budowlany „Zachód” z obecną siedzibą w Warszawie ul. Wagonowa 17/29

(02-223 Warszawa) zostało powołane z dniem 01.01.1975r. Zarządzeniem Nr 21 Prezydenta

m.st. Warszawy w sprawie  utworzenia  przedsiębiorstwa państwowego wyodrębnionego

pod nazwą Miejski Kombinat Budowlany „Zachód”.

 

Forma prawna:

przedsiębiorstwo państwowe pod zarządem komisarycznym

 

Organ założycielski:

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

 

Adres przedsiębiorstwa:

02-223 Warszawa, ul. Wagonowa 17/29

Siedzibą przedsiębiorstwa jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 

KRS:

dnia 02.09.2003r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w

Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 00000171740

 

REGON:

Przedsiębiorstwo posiada numer identyfikacji statystycznej w Krajowym Rejestrze Podmiotów

Gospodarki Narodowej 000145661, nadany przez Główny Urząd Statystyczny.

 

NIP:

Przedsiębiorstwo jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada nadany przez

I Urząd Skarbowy Śródmieście numer: 525-000-29-71


PFRON:

przedsiębiorstwo jest zanotowane w rejestrze PFRON pod numerem 01M0028G1


Zasięg działalności:

przedsiębiorstwo obejmuje swym zasięgiem obszar całego kraju
                                           (ze szczególnym uwzględnieniem m. st. Warszawy).

 

Czas trwania działalności przedsiębiorstwa: nieokreślony

 

Organami przedsiębiorstwa są:

  • Ogólne Zebranie Załogi Przedsiębiorstwa
  • Rada Pracownicza
  • Dyrektor.

Działalność budowlana:

Miejski Kombinat Budowlany „Zachód”  funkcjonuje na rynku od 1975 roku i specjalizuje się w

wykonywaniu prac budowlanych, modernizacyjnych, remontowych.

Podstawowym zakresem działalności statutowej przedsiębiorstwa jest działalność budowlana.

Prace budowlane modernizacyjno-remontowe, elektryczne, ślusarskie, Kombinat wykonuje

przede wszystkim prace wykończeniowe (malowanie klatek schodowych, renowacja i

odnawianie, balustrady, kraty zabezpieczające, okna itp.) dla Ministerstwa Infrastruktury, 

Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Rodzaj przeważającej działalności MKB „Zachód” określonej zapisem w Krajowym Rejestrze

Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej Głównego Urzędu Statystycznego:

Wynajmu powierzchni biurowo-magazynowych i terenu

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność usługową z wynajmów pomieszczeń i terenu,

udostępniając swój majątek innym podmiotom na podstawie umów najmu i dzierżawy.

Oferowane usługi to dzierżawa gruntu, wynajem pomieszczeń magazynowo-biurowych,

powierzchni reklamowych.

 


KAŻDY ZAKRES ROBÓT: BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

 


   

S

O

L

I

D

N

A

 

F

I

R

M

A

 

S

O

L

I

D

N

A

 

F

I

R

M

A