logo

S

O

L

I

D

N

A

 

F

I

R

M

A

 

Strona Główna
O Firmie
Referencje
Kontakt

 

Spółdzielnia budowlano-Mieszkaniowa „EMHAZET” - 2004r.

„...profesjonalna organizacja prac przez kierownictwo, nie spowodowała zakłóceń w normalnym funkcjonowniu lokatorów zamieszkujących remontowany budynek.”


Skowroński” sp. z o.o. - 2003r.

„...MKB „Zachód” w trakcie wykonawstwa wykazał się profesjonalnością i właściwą organizacją robót w warunkach zimowych. W trakcie realizacji prac dało się zauważyć dobrą organizację prac jak również profesjonalną ekipę pracowników.”


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – 2003r.

„...Wykonawca wykazał się sprawną i fachową organizacją robót, właściwym potencjałem technicznym, a także wyszkoloną załogą.”


Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej – 2001r.

„...Profesjonalność i właściwa organizacja robót nie wprowadziła żadnch uciążliwości i zakłóceń pracy w obiekcie.”


Zespół szkół Nr.16 - 1997

„...Wszystkie prace zlecone krótkoterminowo zostały fachowo i rzetelnie wykonane w terminach przewidzianych umową. Znając solidność i fachowość firmy, Z.S.Z. Nr.16 pragnie w dalszym ciągu kontynuować współpracę z MKB „Zachód”


Ministerstwo Transportu i Budownictwa – 2006r.

„...Realizująć roboty budowlane w powyższym zakresie, firma MKB „Zachód” wykazała się dobrą jakością wykonanych robót, użytych materiałów i organizacją pracy dotrzymując terminów w uzgodnionym harmonogramie robót nie powodując przy tym żadnych zakłóceń w pracy Ministerstwa Transportu i Budownictwa.”


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – 2006r.

„..Zlecone prace zostały wykonane szybko, terminowo, solidnie i bez zastrzeżeń. Firma jest godna polecenia w zakresie robót wykończeniowych.”


Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego „POMET” - 2006r.

„...Wszelkie zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z terminami umownymi, w zgodzie ze sztuką budowlaną i jakościowo zgodnie z dzisiejszymi wysokimi wymaganiami technicznymi i elastycznymi a także w sposób zakłócający pracy Urzędu.”

UN-HABITAT „United Nations Human Settlements Programme”– 2007r.

„...Fachowa wiedza oraz dokładność i staranność są godne polecenia i najwyższej pochwały.”


Przedsiębiorstwo Budowlane „NOVA-BUD” - 2007r.

„...Wykonawca wykazał się sprawną i fachową organizacją robót, właściwym potencjałem technicznym a także wyszkoloną załogą.”


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości „Waryńskiego”– 2008r.

„...Współpraca między inwestorem, mieszkańcami oraz wykonawcą układała się bardzo dobrze.”

Wspólnota Mieszkaniowa „1-go Sierpnia”– 2008r.

„...Firma wywiązała się z powierzonego zadania bez zastrzeżeń i pozwala to z całą odpowiedzialnością poecić wykonawstwo MKB „zachód”, gdyż jest to firm solidna.”


Ministerstwo Infrastruktury – 2009r.

„...Roboty były prowadzone sprawnie, nie powodując przy tym żadnych zakłóceń w pracy Ministerstwa Infrastruktury.”


Zarząd Terenów Publicznych – 1999r.

„...Prace powyższe wykonano w sposób właściwy, w terminie.”

 


KAŻDY ZAKRES ROBÓT: BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

 


S

O

L

I

D

N

A

 

F

I

R

M

A